Saturday, 11 February 2012

Koi Pond Alger

Vekst av alger er ikke uvanlig i stillestående vann organer, det være seg Koi Pond eller andre hagedammer. Det betyr ikke at alger er fraværende i rennende vann. Selvfølgelig, de er til stede i alle vannforekomster, hvor forholdene ligger til rette for fotosyntesen. Likevel, de optimale vilkår som kreves for vekst av alger er gunstig i dammen vann. Å ta dette i betraktning, Koi Pond alger er et stort problem for amatører som eier slike hagedammer. Forstå faktorer ansvarlig for algeveksten vil hjelpe med å kontrollere koi dammen alger effektivt.
Hva er årsaken til algevekst i Koi Dammer?
Det er ikke så lett å opprettholde en forsvarlig dam økosystem hvor det er klart vann, elegant å se planter og frisk fisk. Faktisk, koi dammen vedlikeholdstips er tilsvarende som for fisk tanks. Rutinemessig rengjøring av dammen (annenhver uke) og sesongens vedlikehold er avgjørende for holde vannkjemi nivå til et optimalt. Ellers forårsake overflødig akkumulering av næringsstoffer fra fisk næringsmidler, fisk avfall og fotosyntesen økt vekst av alger i koi dammer.
I likhet med grønne planter, veksten krav til alger er oksygen, karbondioksid, sollys, vann og næringsstoffer. Når du supplement potting jord eller mild gjødsel til dammen planter, er du også fôring alger. I siste instans vil koi dam algevekst bli utløst til en viss grad. En annen viktig grunn til overflødig alger i ett koi dam er mangel på konkurrerende planter. Ettersom det er færre planter, få de næringsstoffene samlet i dammen vann, som over tid øker algeveksten og reproduksjon. Les mer om alger i akvarium.
Slik hindrer Koi Pond Alger?
I likhet med enhver annen hage dammen problemene, adressering overflødig alger vekst i koi dammer er viktig for å unngå fremtidige trussel. En forsinkelse i koi dammen alger fjerning vil føre til alger blomstrer, som igjen fører til kvelning av dammen innbyggere, inkludert ditt vakre koi. Den tips om hvordan du styrer tjern alger er avhengig av utløsende årsak til algevekst. Drøftet nedenfor er noen metoder for å kontrollere koi dam alger, som du kan implementere på egen hånd:
Koi Pond Location; Som nevnt allerede, trives best alger i vannet med rikelig sollys. Så, er det best å plassere koi dammer i delvis skygge siden av hagen (hvis mulig). På den måten kan du begrense tilgjengeligheten av lys til koi dammen alger. Ikke bry deg om dammen plantene, de vokser bra i delvis skygge tilstand.
Innføre Surface Planter; Dersom det på alle dine hagen dammen mottar nok sollys, kan du introdusere flytende planter eller dem som har flytende blader (f.eks vannliljer). Dette hindrer lyset penetrasjon til bunnen av dammen, som er avgjørende for algevekst. Likevel ikke overdriv det, og la plass til koi fisk og andre dam innbyggere. Få tips om hvordan å kontrollere dammen alger.
Monitor Nutrient Levels, Overvåking av næringsstoffer nivå eller vannkjemi er en bedre måte å kontrollere koi dammen alger. Aldri unne fôring dam plantene med gjødsel, med mindre det er nødvendig. Installere riktig dammen filtreringssystem, fortrinnsvis UV-filter og biologiske filteret, er en annen måte å redusere vekst av koi dammen alger. Den holder vannet rent og kontrollene alger vekst.
Andre Control metoder; Ved ukontrollert vekst av alger i koi dammer, kan du bruke kjemiske formelen eller alger drepe produkter som selges i markedet. Ta dette trinnet som det siste utvei fordi innføring av kjemiske midler i koi dammer kan gi skadelige effekter på koi og vannliljer. En gang i en stund, kan du redusere servering beløpet på koi fisk og automatisk, vil de beiter på dammen alger. Du kan lese mer på akvariet alger kontroll.
Som du ser, begynner Koi Pond alger kontroll fra dammen selv. Derfor, sørg for å samle god informasjon om koi dammen konstruksjon. Søk råd av dine venner som har hagedammer, om deres erfaringer og felles problemstillinger (hvis noen). På den måten vil du få en ide knyttet til alger kontroll og generell vedlikehold av koi dammer.

No comments:

Post a Comment